Make-A-Wish Norge blir en stiftelse!

Stiftelsen Make-A-Wish Norge er nå registrert og akseptert av Brønnøysund og Stiftelsestilsynet. Statusen som stiftelse styrker vår legitimitet og vil gjøre det lettere å arbeide mot store selskaper, det offentlige og helsepersonell og stiftelsen vil utvilsomt åpne en del nye dører for oss for alle! For alle våre frivillige har denne endringen ingen praktisk betydning.

Vårt mandat om å oppfylle ønsker for barn med livstruende sykdom forblir uansett det samme. 

Styret i Foreningen Make-A-Wish Norge vedtok i siste styremøte at foreningens aktiviteter overføres til stiftelsen og at foreningens virksomhet opphører i sin nåværende form. Som årsmøtet i foreningen vedtok i august betyr dette at alle eiendeler overføres til stiftelsen, og at vår daglige leder Pernille begynner å jobbe for stiftelsen fra 1. februar. 

Styret fra foreningen fortsetter sitt arbeid som styre i stiftelsen men i tillegg har stiftelsen Make-A-Wish Norge fått to nye styremedlemmer; Richard Kongsteien og Kristin Anderssen.

Vi ønsker dem velkommen og fortsetter å jobbe for å styrke arbeidet vårt for kritisk syke barn i tiden fremover.